Kullanici Sozlesmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. Kıvanç Yavuz

Adres: Mutlukent Mah. 1975.Sok. Kalender Evleri B blok no:30 Ümitköy/Çankya/Ankara
E-posta: info@evikka.com

(Kısaca “EVİKKA” olarak anılacaktır.)

1.2. EVİKKA Eğitim Sistemi’ne, internet sitesi veya uygulamalar aracığıyla, Kullanıcı Hesabı oluşturarak, üye olan kişidir. 

(Kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, EVİKKA Eğitim Sistemi’nin kullanım koşulları ile Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

3. TANIMLAR

Aşağıdaki tanımlar, aksi belirtilmediği sürece, bu maddede belirtilen anlamları taşır.

Etkinlik: EVİKKA Eğitim Sistemi’nin ayrılmaz bir parçası olan, EVİKKA Eğitim Sistem üzerinden veya buna ilişkin olarak yapılan, her türlü ticari faaliyet, kampanya, promosyon, reklam, tanıtım, organizasyon, anket, yarışma, oyun ve benzerleridir. 

EVİKKA Eğitim Sistemi: EVİKKA’nın, tecrübeleri doğrultusunda oluşturduğu ve geliştirdiği, kendisine özel, içeriği; know-how’ı; ticari ve teknik bilgileri; marka, logo, tasarım ve diğer fikri ve sınai hakları; eğitim, faaliyet ve denetim sistemleri ve benzerleri bulunan, internet sitesi ve uygulamalar aracılığıyla sunulan, saygın bir eğitim sistemidir.

İçerik: EVİKKA Eğitim Sistemi’nde yer alan ve/veya buna ilişkin, her türlü metin, ses, video, resim, görsel, test, boşluk doldurma, tasarım, isim, bilgi, cevap, tercih, anket, işlem, müzik, yazı, çizim, logo ve benzerleridir.

İnternet Sitesi: www.evikka.com adresli internet sitesidir.

Kredi: Kullanıcı’nın, EVİKKA Eğitim Sistemi’ni kullanabilmek için, EVİKKA’dan, kredi kartı, havale, EFT veya EVİKKA’nın belirleyeceği herhangi bir yöntemle, satın alacağı kredidir. 

Kullanıcı Hesabı: Kullanıcı’nın, EVİKKA Eğitim Sistemi’ni kullanmak için, oluşturduğu üyelik hesabıdır. 

Uygulamalar: EVİKKA tarafından veya EVİKKA üzerinden, internet sitesi, cep telefonu, el bilgisayarı ve benzerleri aracılığıyla sunulan program ve hizmetlerin tamamıdır.

4. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, EVİKKA Eğitim Sistemi’ni, internet sitesini ve uygulamaları kullanırken, aşağıdaki hususlara uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir:

4.1. Kullanıcı, mevzuata, örf - adet ve ahlak kurallarına uyacaktır. 

4.2. Kullanıcı, birden fazla ve/veya üçüncü kişiler adına kullanıcı hesabı oluşturmayacak; başka bir kişinin kullanıcı hesabını kullanmayacaktır. 

4.3. Kullanıcı, kullanıcı hesabı şifresini üçüncü kişilerle paylaşmayacak; kullanıcı hesabını, üçüncü kişilere kullandırmayacak ve devretmeyecektir.  

4.4. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı oluştururken ve EVİKKA Eğitim Sistemi’ni kullanırken, kendisine ait ve doğru içerik verecek; bu bilgileri güncel tutacak; talep halinde belgelendirecektir. 

4.5. Kullanıcı, EVİKKA Eğitim Sistemi’ni, EVİKKA’nın talimatları doğrultusunda kullanacaktır; hiçbir zaman, EVİKKA’nın talimatlarına aykırı hareket etmeyecektir.

4.6. Kullanıcı, küfür, tehdit, şiddet, müstehcenlik, ayrımcılık, siyasi görüş, dini değer, manipülasyon, spekülasyon ve benzerlerini içeren içerik kullanmayacak ve yayınlamayacaktır.

4.7. Kullanıcı, internet sitesine, uygulamalara, etkinliklere veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek hiçbir yazılım, kod, virüs ve benzerlerini yüklemeyecek; bunların düzgün çalışmasını engelleyecek, kapasitelerini zorlayacak hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. 

4.8. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kullanıcı hesaplarına girmeyecek; üçüncü kişilere ait hiçbir bilgiyi, bot, robot ve benzerleriyle toplamayacak; üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek veya bunları rahatsız edecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.
 
4.9. Kullanıcı, EVİKKA Eğitim Sistemi’ni, internet sitesini ve uygulamaları, EVİKKA’in yazılı izni olmaksızın, ticari amaçla kullanmayacaktır; çekiliş, kampanya, reklam, tanıtım, organizasyon, anket, yarışma, oyun ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacaktır. 

4.10. Kullanıcı, EVİKKA’nın fikri ve sınai haklarını ihlal etmeyecek; “EVİKKA”yı veya benzeri karışıklığa yol açabilecek hiçbir isim / marka / logo kullanmayacaktır.

4.11. Kullanıcı, internet sitesinde, uygulamalarda ve etkinliklerde verdiği / yayınladığı kendisine ait içerik üzerindeki fikri ve sınai hakları için, EVİKKA’ya, bedelsiz olarak, kullanım izni vermektedir. 

4.12. Kullanıcı, internet sitesinde, uygulamalarda ve etkinliklerde yer alan tüm içeriğin EVİKKA’ya ait olduğunu kabul etmektedir; bunları, EVİKKA’nın izni olmaksızın kullanmayacak, kopyalamayacak, yayınlamayacak ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacaktır. 

4.13. Kullanıcı, EVİKKA Eğitim Sistemi’ne ilişkin olarak yaptığı öneri, yorum ve benzerleri karşılığında herhangi bir menfaat talep etmeyecektir; hiçbir zaman ve yerde, EVİKKA’ya ilişkin olarak, herhangi bir olumsuz beyanda bulunmayacaktır.   

4.14. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki hiçbir hak ve yükümlülüğünü, üçüncü kişiye kullandırmayacak veya devretmeyecektir. 

4.15. Kullanıcı, kredilerini sadece EVİKKA Eğitim Sistemi’ni kullanmak ve Ekinliklere katılabilmek için kullanacaktır; herhangi bir nedenle, kredilerinin, nakit veya başka bir şekilde, parasal karşılığını ve/veya kullanmış olduğu kredilerin iadesini talep etmeyecektir.

4.16. Kullanıcı, bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, EVİKKA’yı bilgilendirecektir. 

4.17. Kullanıcı, EVİKKA’ya, internet sitesine, uygulamalara, etkinliklere, diğer kullanıcılara ve/veya üçüncü kişilere verdiği zararları tazmin etmekle yükümlüdür. 

5. EVİKKA’NIN HAKLARI

EVİKKA, aşağıdaki haklarını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman ve dilediği şekilde, kullanabilecektir; Kullanıcı bu durumlarda hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacaktır:
 
5.1. EVİKKA, Kullanıcı’ya ait her türlü içeriği yükleme, indirme, kaydetme, silme, arşivleme, kullanma, derleme, analiz yapma, işleme, değiştirme, çoğaltma, yayma, paylaşma, açıklama, satma, devretme, üçüncü kişilerle işbirliği yapma, araçlarla senkronize etme ve benzeri faaliyetlerde bulunabilecektir.

5.2. EVİKKA, Kullanıcı’yı bazı eğitimlere, uygulamalara ve etkinliklere dahil etmeyebilecek; bu sözleşmeyi, Kullanıcı hesabını, internet sitesini, uygulamaları ve etkinlikleri değiştirme, sınırlandırma, durdurma, sonlandırma, iptal etme ve benzeri faaliyetlerde bulunabilecektir.

5.3. EVİKKA, internet sitesini, uygulamalarını ve etkinliklerini ücretlendirebilecektir.

5.4. EVİKKA, herhangi bir arıza, teknik yetersizlik ve benzeri nedenlerle meydana gelebilecek aksaklık, hata, gecikme, kapanma ve benzeri durumlardan ve içerik nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır. 

5.5. EVİKKA, kullanıcı hesaplarının güvenliğinden ve kullanıcıları ile üçüncü kişilerin eylemlerinden sorumlu değildir.

5.6. EVİKKA, kendisine yöneltilen soru, öneri, değişiklik talepleri ve benzerlerine eksik cevap verebilecek veya hiç cevap vermeyebilecektir; bu durumlar, EVİKKA’nın belirtilenleri kabul ettiği anlamına gelmeyecektir.

5.7. EVİKKA, Kullanıcı’yı, posta, telefon, faks, elektronik posta, kısa mesaj (SMS) ve/veya internet sitesi üzerinden bilgilendirebilecektir; EVİKKA, eksik bilgi vermesi veya hiç bilgi vermemesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır. 

5.8. EVİKKA, bu sözleşmeyi, hiçbir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman ve dilediği şekilde, kısmen veya tamamen, değiştirebilecek ve/veya sona erdirebilecek; Kullanıcı’ya yeni yükümlülükler getirebilecektir.

6. DİĞER

6.1. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, EVİKKA’nın defter ve kayıtları esas alınacaktır. 

6.2. Bu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak; Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

6.3. İnternet sitesini veya uygulamaları kullanan herkes, üyeliği devam ettiği sürece,  bu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılmaktadır.